IDIOMA
COLABORA | ACCEDER
noticias
Posted by

Reapertura Marea Museo

PROTOCOLO PARA VISITAS

  • A visita será individual (familia ou unidade de convivencia)
  • Aforo máximo: 15 persoas
  • Prohibición de tocar calquera elemento da museografía

Obrigas

  • Manter a distancia de seguridade interpersonal (1,5 metros)
  • Respectar os percorridos sinalados no espazo expositivo
  • Usar máscara

Recomendacións

  • Desinfección de mans con xel hidroalcohólico disponible na entrada
  • Reservar a visita: Tlf: 981853431/646095440 // email: quete7@gmail.com